T5:54


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt


            Notarum Explicatio                                  

            Lille Perßboo, skatte torp, skattar 2 örsland
A.        Vthsädhee på heela torpet                 tunnland   8 1/4
B.        Höö aff en engh till                             laß            8
C.        Höö aff en engh till                             laß            6
            Humblegård jntet.
            Skog och muulbet god. Qwarnar intet.
            Fiske och humblegård jntet.


            Store Perßbo, skatte gårdh    1,
            skattar                                   4 öresland
D.        Vthsädhee j det norre gierdet             tunnland   8 1/4
E.         Vthsädhee j det södre gierdet            tunnland   8 1/2
                                         Summan               tunnland   16 3/4
 
F.        Höö aff en engh till                             laß             50
G         ähr en teegh som lyder till Ängesta i, fol. 48,
            Torrtuna sochn, jnnehåller höö           laß            6
H.        Denne teegen lyder till Perßbo           laß             3
I.          Denne enghen lyder till Korresta och, fol. 66,
            heether Herre fallet, jnhåller höö        laß             8

            Skog och muulbeet godh. Fiske jntet.
            Såg och miölquarn jntet.
            Humblegård jngen.
              

(Karttext:)

Lille Perßbo
Swart mylla
Store Perßbo
Frelße torp möther.