T5:55


(Rubrik:) Sewalla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Bißebo ähr skattegård   1,
            skattar                            6 öresland  
A.        Vthsädhee j det norre gierdhet           tunnland   7
B.        Vthsädhee j det södhree gierdet         tunnland   11 1/2
                                              Summan          tunnland   18 1/2  

C.        Höö aff en hårdh walls engh               laß            40
            Höö aff gierdheßlindherna                  laß            8
                                              Summa           laß            48

D.        Höö aff en hårdh walls engh till                           50

            Humblegård jntet.
           
            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee till nödtörfften, fiskie
            watn jntet, quarn som gåår åhr omkringh.    

(Karttext:)

Biszeboo
Hård walls engh.
Scala ulnarum