T5:56


            Notarum Explicatio                                  

            Sewalla präste gårdh  
A.        Vthsädhee j det westera gierdet         tunnland   9 1/2
B.        Vthsädhee j det östera gierdet            tunnland   17 1/2
                                     Summa summarum  tunnland   27  

C.        Höö aff en hårdh walls engh               laß            20
            Höö aff gierdeßlindherna                   laß            8
                                              Summa höö    laß            28

D.        Beeteßhaga, doger till åker och eng.

            Till denne präste gårdhen finnes skog
            och mulbethee till nödtorfften,
            fiskie watn jntet, quarn och
            quarnställe jntet, och finnes jnga
            andhra lägenheeter.

            Humblegård jntet


            Notarum Explicatio                                  

            Detta torpet heether Tallbachen och ligger
            på Broo egor och ähr jntet skatlagt  
A.        Vthsädhee vthj heela torpet                tunnland   1 7/16
            Höö aff heela torpet till                       laß            10


            Hallwardzboo skattar      1 öresland
            och ligger på Broo egor  
B.        Vthsädhee på heela hemmanet till        laß            3 1/2
            Höö alz på heela hemmanet till            laß            10

            
            Deße torpen liggia på Broo egor och
            haffwer skogh och mulbethee till nödt-
            torfften, fiskiee jntet.


(Karttext:)

Beetz haga
Prästegården
Klockargården
Kyrko gård
Sand iordh
Här möther Nääßby åker.
Sandh iorh
Broo egor mötha
Hård wallz engh.
Talbachen
Engh
Engh
Hallwardzboo
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

Författad år 1652 af Johan Åkesson