T5:57


(Rubrik:) Sewalla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Broo ähr skattegård 1, cronegård 1, frälßegård 1
            skattar                            6 öresland  
A.        Vthsädhee i det westera gierdet         tunnland    36
B.        Vthsädhee j det gierdet                      tunnland   15
C.        Vthsädhee i det trediee gierdet           tunnland   16
                              Summa summarum  höö laß            67 

1.         Skattgården skattar        11 öresland
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B    } summan                   14 1/2   
            Vthsädhee i gierdet    C   
            Höö aff heela hemmanet till                                 35

2.         Crohne gården skattar    6 öresland
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B    } summa   tunnland    9 1/2   
            Vthsädhee j gierdet    C   
            Höö aff hemmanet                             laß             24

3.         Frelße gården skattar      6 öresland
            Vthsädhee i gierdet    A
            Vthsädhee i gierdet    B    } summa   tunnland    9 1/2   
            Vthsädhee j gierdet    C   
            Höö aff heela hemmanet till                laß             24

            Till denne byien finnas skogh
            och mulbethee och annan tarff-
            wee skogh till nödtorfften, fiskie-
            watn jntet, quarn och quarn stäl-
            lee jntet.
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Kinstad
Prästgården möther
Kiusta egor mötha.        EL. KINSTA OCH PRICKAR AV MISSTAG?   
Leer mylla
Hård walls engh
Broo
Hårdh walls engh
Leer mylla
Torp, lyder vndher bohlbyn.

(Annan, senare anteckning:)

Författad år 1652 af Johan Åkesson