T5:6-7


(Rubrik:) Yter Tiurboo häradt        Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Hanewadh ähr skattegård      1,
            skattar                                   12 öresland 
A.        Vthsädhe i det första gierdet   tunnland       36  
B.        Vthsädhe j det andra gierdet   tunnland       23
C.        Vthsäde aff wreethen              tunnland       3  
                        Summa summarum    tunnland       62

D.        Höö aff en moßigh engh          laß               30  
E.        Höö aff en moße walls engh    laß               100
F.        Höö aff engien till                    laß               16
           Höö aff gierdeßlinderna           laß               10
                        Summa höö               laß                156

G.        Beeteß haga, doger både till åker och eng.

            Till denne bemälte gårdh finnes skogh
            och mulbethee nogh, fiskie watn
            något lijteet, såg quarnar, miöhl quar-
            nar och hammar smedior finnes,
            Humblegårdar jntet.

(Karttext, vänstra bilden:)

Sandh iordh
Beetz haga
Sågåhn
Brooby egor mötha.

(Högra bilden:)

Sandh iordh
Beetz haga
Säwalla sochn möther 
Sagåhn
Sand iord
Hanewad i Simptuna sochn möther
Såg quarn
Sand iord
Hanewadh
Miölquarn och hammerquarn
Sågquarn