T5:60


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt


            Notarum Explicatio                                  

            Gubbeboo ligger på Attersta egor
            och ähr jntet skatt lagt. 
A.        Vthsädhee på heela torpeet                tunnland   3 1/4
            Höö aff samma torph                         laß            8

B          ähr en hårdh walls engh som lyder  
            Attersta by till, jnnehaller1 höö           laß            40
C         ähr en ängies wreet som lyder och
            till förbemälte by, höö till                    laß           12
D.        Höö aff hårdh walls ängh                    laß           80
                                        Summa höö           laß           132

            Ahnbelangandee skogh och mulbethee
            vthj Gubbebo finnes efter nödhtörften
            och annan timbber skogh och tarffwe-
            skogh sammaleedes, fiskie jntet,
            quarn och sågh quarn jntet.
            Humblegårdh jntet.

(Karttext:)

Gubbebo
Hafver åker
Scala ulnarum.

1 D.v.s. innehåller