T5:61


(Rubrik:) Sewalla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Atterstad skattegård 1, crohnegård 1
A.        Vthj westera gierdet vthsädhee           tunnland   25
B.        Vthj östera gierdet vthsädhee              tunnland   28 3/4
                                                  Summan      tuneland    53 3/4

1.         Skattegården skattar 8 öresland, <...> penningar 
            Vthsädhee j gierdet     A    12 1/2
                                                                } summan       26 7/8  
            Vthsädhee i gierdet     B    14 3/8
            Höö aff heela hemmanet till                 laß            66

2.         Crone gården skattar 8 öresland, <...> penningar 
            Vthsädhee i gierdet     A    12 1/2
                                                                } summa        26 7/8  
            Vthsädhee i gierdet     B    14 3/8
            Höö aff heela hemmanet till                 laß            66

            Till denne byn finnes skogh och
            mulbethee, timbberskogh och anan
            tarffweskogh till nödtörfften,
            fiskie watn jntet, sågh- och
            miöhlquarn jngen.
            Humblegårdar jntet.

(Karttext:)

Sandh mylla
Atterstad
Sandh mylla