T5:62-63


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt        Sewalla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Wäszby ähr skattgårdar 2 stycken
            frälßegårdar                   1 stycken
A.        Vthsädhee j gierdet                tunnland  36
B.        Vthsädhee i det östera gierdet tunnland  43
C.        Vthsädhee j wreethen            tunnland   1 1/8
                                     Summan       tunnland   80 1/8

D.        Höö aff en hård walls engh                     50
E.         Höö aff en myr ängh till                          60
F.         Höö aff wreetherna till           laß            16
            Höö aff gierdeßlinderna         laß            10
                                     Summa        laß            136

1.         Skattegården skattar 12 öresland 
            Vthsädhee i gierdet    A    18  
            Vthsädhee i gierdet    B    21 1/2  } summan  40 1/32
            Vthsädhe i wreethen  C    17/32 
            Höö alz på heela hemmanet            laß          68

2.         Skattegården skattar  6 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet    A    9  
            Vthsädhee i gierdet    B    10 3/4  } summan  20 9/32
            Vthsädhe i wreethen  C    34/64 
            Höö alz på heela hemmanet till        laß          34

3.         Frälßegården skattar  6 öresland
            Vthsädhee i gierdet    A    9  
            Vthsädhee i gierdet    B    10 3/4  } summan  20 9/32
            Vthsädhee j wreethen C   17/32 
            Höö alz på heela hemmanet till        laß          34

            Till denne bemälte by finnes skogh
            och mulbethee sampt annan tarff-
            weskogh till nödtorfften, fiskie
            jntet synnerligidt, miöhlquarnar
            2 stycken.
            Humblegårdar jnga.

(Karttext, s. 62:)

Myr walls engh
Hafre åker

(s. 63)

Här möther Mählby egor.
Leer mylla
Leer mylla
Wäszby
Hård walls ängh
Scala ullnarum