T5:64


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt.


            Notarum Explicatio                                  

            Mählby ähr en skattegård 12 örsland
A.        Vthsädhee j det westera gierdet tunnland  19 3/4
B.        Vthsädhee i det östera gierdet    tunnland  20
                     Summan          tuneland   39 3/4

C.        Höö aff en hård walls engh till    laß           20
D.        Höö aff en skarp engh               laß           6
E.         Höö aff en myr walls engh till    laß           10
F.         Höö aff en myr walls ängh        laß            8
G.        Höö aff en myr walls ängh         laß           10
                     Summan summarum höö laß           54

            Till denne byen finnes skogh och
            mulbethee till nödhtorfften sampt
            näffwerskogh och annan tarffwee-
            skogh sammaledhes, fiskiee jntet,
            quarn jngen, humblegård intet.

(Karttext:)

Torph
Här möther Kylößa egor.
Leer jordh
Här möther Wäßby egor.
Leer jordh
Mählby
Scala ulnarum.