T5:65


(Rubrik:) Sewalla sochn


            Notarum Explicatio                                  

            Kylößa ähr ett skatthemman,
            skattar                        12 öresland
A.        Vthsädhee i det westera gierdet                 25
B.        Vthsädhee j det östera gierdet    tunnland  22
C.        Vthsädhee aff wreethen              tunnland  2 1/8
                     Summan                           tunnland  49 1/8

D.        Höö aff en hård walls engh         laß          30
E.         Höö aff en hård walls engh        laß           40
F.         Höö aff en myr engh                  laß          10
G.        Höö aff en myr engh                  laß           8
                                     Summa höö      laß          88

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee sampt tarffweskog
            till nödtorfften, fiskiee jntet,
            quarn som gåår1 åhr och dagh,
            belägen oster2 ifrån gårdhen något
            litet.
            Humblegård jngen.

(Karttext:)

Sand jordh
Kylößa
Torph.

1 Härefter ett överstruket och
2 D.v.s. öster