T5:66-67


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt.        Sewalla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Korrestadh ähr ett skatte hemman, [skattar]
            skattar                            20 örsland, penningar
A.        Vthsädhee j westera gierdet       tuneland    24 1/2
B.        Vthsädhee det andra gierdet       tuneland    47
C.        Vthsädhee i gierdet                    tuneland    13
D.        Vthsädhee i gierdet                    tuneland    6 3/4
                     Summa summarum         tuneland     91 1/4

E.         Höö aff en hård walldz engh till          laß     40
F.         Höö aff en hård walls ängh till            laß     70
G.        Höö aff en myr walls ängh                  laß     20
H.        Höö aff en engh till                             laß     8
                      Summa summarum         höö  laß     138

            Till denne by fins en eng som ligger i Store Pärßbo, fol. 54,
            är noterat littera I, kallaß Herrefallet, räntar 15 laß.

            Till denne by finnes skogh och mulbethee
            sampt tarffwee skogh till nödtörfften,
            fiskiee jntet, quarn som gåår åhr och
            dagh, belägen öster om bynn.
            Humblegård jngen.

(Karttext:)

Broo egor mötha
Torph
Tompt
Hård walls engh
Leer jordh
Leer iordh
Leer jordh
Korresta
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar, andra händer:)

Utdrag härot emot Bro. 32. ?.  
Utdr. 21?
10 pl