T5:69


(Rubrik:) Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Holm boo ähr en skattegårdh.
A.        Vthsädhee j det norre gierdet     tunnland    10
B.        Vthsädhee j det sodhra1 gierdet tunnland     8 1/2
C.        Vthsädhee aff Holmboo torpet   tunnland    6
                     Summan                           tunnland    24 1/2

D.        Höö aff en myre walls engh till          <laß>  60
E.         Holmbo heest hagee
            Höö aff gierdeß lindherna till              las      5    
                      Summan höö laß                     las      65

            Till denne bemälte by finnes skogh och
            muhlbethee nagot2 lijtet, fiskiee
            jntet, quarn eller quarnställee,
            jngen humblegård.

            Scala ulnarum.

(Karttext:)

Holm boo torp
Östeerby vthmarck.
Holmboo
Holm boo heest hage
Faste boo egor möther
Östeerby engh möther.
Österby vthmarck möther 

1 D.v.s. södra
2 D.v.s. något