T5:70-71


(Rubrik:) Öffwer Tiurbo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Wallrom ähr en gårdh arf och egit
A.        Vthsädhee på det norre gierdet     tunnland    9
B.        Vthsadhee1 vthj det södhre gierdet tunnland   8 1/2
C.        Vthsädhee aff nordeste wreethn                      2 1/2  
D.        Vthsädhee aff wästera wreethen                     1 1/4  
                     Summan          tunnland  

E.         Höö aff en engh till                            laß        25
F.         Höö aff en hardh walls engh              laß        16
            Höö aff gierdeß linderna                    laß        8   
                      Summan                                 laß        49

            Skogh och mulbethe något lijtet,
            fiskiee watn jntet.2


            Notarum Explicatio                                  

            Herßwed ähr     <...> öresland
G.        Vthsädhee j gierdet                       tunnland    5
H.        Vthsadhee1 j gierdet                     tunnland    4 1/2
I.         Vthsadhee1 j gierdhet                    tunnland    3
                     Summa                                tunnland  

K.        Höö aff en engh till                            laß        30
L.         Höö aff en engh till                            laß       16
            Höö aff en engh till                            laß        8   
                      Summan                                 laß        54

            Allehanda skog och muulbeet nog, fiske      0
            Såg, miölquarn och fiske intet, humblegård  03


           Notarum Explicatio                                  

            Rotheboo skatthemman    <...> öresland
M.       Vthsadhee1 på heela torpet            tunnland   6
N.        Hoo4 aff heela torpet                     tunnland   265


            Bächeby skattar    <...> öresland
O.        Vthsädhee på heela hemmanet till   tunnland  14
P.         Höö aff engh till                                laß        10
Q.        Höö aff en engh till                            laß        20
R.        Höö aff en engh till                            laß        10
S.        Höö aff en engh till                            laß        10
T.        Höö aff en ängh till                            laß        12
                      Summa                                  laß        76

            Allehanda slagz skog nog, såg, miölquarn och fiske intet.
            Humblegård ingen.6


            Ahlderßboo skattar    <...> öre
V.        Vthsädhee aff heela torpet              tunnland  7 1/2
W.       Höö aff engien till                             laß        20
            Höö aff gierdeßlindherna                  laß        10
                      Summa                                  laß        30

Z.         Beeteßhagar, doga både till åker och eng.


            Ölufz boo ähr ett lijtet torph.
X.        Vthsädhee aff heela torpet              tunnland  2
Y.        Höö aff samma torp                         laß         4
            Skog och muulbeet tillfyllest, fiske intet.
            Såg och miölquarnar    0.
            Humblegård jntet.
                                        Y.


(Karttext:)

Engh
På denne platz ähr tiänligit att giöra engh.
Ahlderßboo
Beetzhaga
Swedia
Sand åhß
Haga
Haga.
Olffzboo
Bäckeby
Wallromm
Roteboo
Herßwed
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Utsäde
2 Härefter senare anteckning 4 1/2 pl
3 Härefter senare anteckning 12 dlr.
4 D.v.s.
5 Härefter senare anteckning 1 1/2 pl.
6 Härefter senare anteckning 3 pl