T5:72-73


(Rubrik:) Öffwer Tiurbo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Wäster Tährna, skattegård    1
            skattar    20 öresland, <...> penningar
A.        Vthsädhee j det norre gierdet         tunnland   33
B.        Vthsädhee j det södhree gierdet     tunnland   32
                                         Summan           tunnland   65

C.        Höö aff en engh till                            laß         26
D.        Höö aff en engh till                            laß         140
            Höö aff gierdeßlinderna till                laß         10   
                                         Summa                laß        166

            Till denne by finnes skogh och mul-
            bethee ganska ringa, fiskiee något
            lijtet vthj Sagåhn
            Sågh och miölquarn sampt humblegård    0

(Karttext, s. 72:)

Leer mylla
Sagåhn
På denne sijdan möther Tärna sochn och Öster Tährna by
Wäster Tärnha
Leer mylla
Leer mylla
Godh hård walß eng.
Leer mylla
Sagåhn
Store Tärna eng möter och Tärna sochn
Enegars skogzeng möta.

(s. 73)

Sagåhn
Godh engh af myr och hårdwall.
Koohaga med något skogh beblandat
Holmbo eng möta.
Scala ulnarum.