T5:74-75


(Rubrik:) Offwer1 Tiurbo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Perßboo skattar       2 öresland
A.        Vthsadhee1 j det norre gierdhet      tunnland   5
B.        Vthsädhee j det södhra gierdet       tunnland   5 1/4
                                         Summa             tunnland  10 1/4

C.        Höö aff en sko<g>igh engh            tunnland   20
            Höö aff gierdeßlindherna                tunnland  8   
                                         Summa             tunnland  28

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee något lijtet, fiskiee-
            watn jntet, quarn intet.
            Humblegård jngen.

D.        Beeteß haga, doger till åker och eng.


            Notarum Explicatio                                  

            Wadh skattar       12 öresland
D.        Vthsädhee aff det norre gierdet      tunnland   23
E.        Vthsadhee1 aff det gierdet              tunnland   9
F.        Vthsädhe j det södhra gierdet         tunnland   13
                                Summa summarum   tunnland   45

G.        Höö aff en engh till                            las         20
H.        Höö aff en engh till                            laß         40
            Höö aff gierdeß lindherna                  laß        15  
                                   Summa  höö              laß        75

I.          Heste haga, doger till eng

            Till denne by finnes skogh och mul-
            bethee något lijtet, fiskiee watn
            jntit, quarn eller quarnställee
            jntit.

            Humblegård jngen.


(Karttext:)

Pärßboo
Beetz haga.
Denne wreet lyder till Rannestadh.
Leer jordh
Wadh
Hest haga
Leer jordh
Sagåhn
Åhßen, skogh
Engh till Waadh
Engh.
Scala ulnarum.     

1 D.v.s. Utsäde