T5:77


(Rubrik:) Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Hedebo ähr ett torph         <...> öre
A.        Vthsädhee aff heela torpet                        tunnland   4 3/4
B.        Höö alz aff heela torpet                            tunnland   10
                                         Summa                       tunnland  10 1/4

            Kohlarbo ähr ett torph.
C.        Vthsädhee [j] på heela torpet, nämbligen tunnland   5
D.        Höö alz på heela torpet                            las            15

            Till deßze torp finnes skogh och
            mulbethee till nödtörfften,
            fiskiee watn jntet.
            Quarnar och humblegårdar jnga.

(Karttext:)

Hedeboo
Kolarboo.
Scala ulnarum.