T5:78-79


(Rubrik:) Öffwer Tiurboo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Rannesta ähr skattegårdar   4
A.        Vthsädhee j det nordesta gierdet              tunnland   10 1/4
B.        Vthsädhee j det gierdet                            tunnland   21
C.        Vthsädhee j det gierdhet                          tunnland   35
D.        Vthsädhee j gierdet                                  tunnland   36
E.        Vthsädhee j gierdet                                  tunnland    28
F.        Vthsädhee j gierdet                                  tunnland    19
G.        Vthsädhee aff torp stället                         tunnland    1 1/2
H.        Vthsädhe aff quarnbackan                       tunnland    7 1/2
                               Summa                                tunnland    158

I.          Höö aff en toffwigh hård walls engh           <lass>     60
K.        Höö aff en engh till                                      las         50
AK.     Höö aff en engh till                                      las         20
L.         Höö aff Quarne bachen till                          las         10
            Höö aff gierdeßlindherna                             laß        15
                               Summa summarum                  laß        155

            Alle handa slagz tarfueskog och muulbeet god.
            Såg och miölquarn sampt fiske        0.
            Humblegårdar jnga.

(Karttext:)

Qwarnbacka
Leer mylla
Leer mylla
Beetz haga, lydeer till Rannesta, dogeer till åker och eng.
Leer mylla.
Leer mylla
Torpställe.
Rannesta
Leer mylla.
Wreet
Leer mylla
Haffree wreet
Wreet
På denne platz ähr tiäneligit och kan för bättras på några hundrade laß engh.
Scala ulnarum.