T5:8


            Notarum Explicatio                                  

            Broby ähr skatte gård 1, frälße gårdh 2
A.        Vthsädhee i det första gierdet          tunnland 21  
B.        Vthsädhee j det andhra gierdet        tunnland 26 1/4
                        Summa summarum            tunnland 47 1/4

C.        Höö aff en skoigh hård walls engh   laß          130  

1.         Skattegården skattar        12 öresland
            Vth sädhee i gierdet A
                                                } summan  tunnland 24 5/8         
            Vthsädhee i gierdet  B  
            Höö aff stoore engien C till             laß          68

2.         Frälßegården skattar        7 1/2 öresland
            Vthsädhee i gierdet  A
            Vthsädhee i gierdet  B   } summan  tunnland 16         
            Höö aff engien         C                    laß          44

3.         Frälßegården skattar        2 1/2 öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet  A
            Vthsädhe i gierdet    B   } summan  tunnland 6         
            Höö aff engien         C                    laß          18

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethe till nödtorfften,
            fiskiee något lijtet, quarn
            jngen, humblegårdar inga

(Karttext:)

Sagh<ån>1
Sand iord
Brooby
Sand iordh
Fijcklinge egor mötha

(Senare blyertsanteckningar:)

Johan Åkeson vid år 1650.
Min andel betalt

1 Ordet inte fullt läsligt i skarven mellan sidorna