T5:80-81


(Rubrik:) Öffwer Tiurboo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Wästerby gårdar   2
A.        Vthsädhee j det norre gierdet           tunnland  33
B.        Vthsädhee j det södhra gierdet         tunnland  29
                               Summa                        tunnland <62>

C.        Höö aff en engh till                           laß           40
D.        Höö aff en engh till                           laß           35
            Höö aff gierdeßlinderna                   laß           20
                               Summa summarum      laß           95

            Till denne by finnes skogh och mulbethe
            nagot1 lijtet, fiskie watn jntet,
            quarn eller quarnställe jntet.

            Humblegårdar                0

(Karttext:)

Här möter Fasteboo egor
Här tager Österby egor wedh.
Leer mylla
Leer mylla
Lindh
Lindh
Wästerby
Myre walls engh
Här tager Ehrlandbo egor wedh
Scala ulnarum.

1 D.v.s. något