T5:82-83


            Notarum Explicatio                                  

            Österby ähr skatte gårdar   3
A.        Vthsädhee j det westera gierdet       tunnland  22 1/2
B.        Vthsädhee j det östera gierdhet        tunnland  23 1/4
C.        Vthsädhee i den wreethen                tunnland  2
                               Summa                        tunnland  47 3/4

D.        Höö aff en skoigh engh till                laß           100
E.         Höö aff en wreeth till                       laß           10
F.         Höö aff en lijten godh engh till          laß           20
            Höö aff alla gierdeßlindherna            laß           22
                               Summa                         laß           152

            Till denne bemälte by finnes
            skogh och mulbethe och annan
            tarffwe skogh till nödtörften,
            fiskiee något lijtet vthj Sagåhn.
            Qwarnar jnga. Humblegårdar    0

(Karttext:)

Här möther Fasteboo egor
Holmboo heest haga möther
Holmboo engh möther på denne sijdan
Österby vthmarck.
Myre wall
Här möther Wästerby egor på denne sijdan
Leer mylla
Sagåhn
Leer mylla
Österby
Skoigh engh
God engh
Lindh
Myr wall.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. något