T5:84-85


(Rubrik:) Offwer1 Tiurboo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Fastebo gårdh skatte   1      [1]
A.        Vthsädhee j westera gierdet             tunnland  13 1/2
B.        Vthsädhee j det östera gierdhet        tunnland  17
                               Summa                        tunnland   30 1/2

C.        Höö aff en lijten engh                       las            5
D.        Höö aff en myre walls eng                las           50
            Höö aff gierdeßlinderna till               laß           20
                               Summa                         laß           75

            Belangandee skogh och mul-
            bethee finnes ganska ringa, fiskie
            jntet.

            Qwarnar och humblegårdar    0

            Scala ulnarum.

(Karttext:)

Fasteboo
Leer mylla
Leer mylla
Beetz haga
Holmboo heesthagee
Leer mylla
Här tager Wästerby engh weedh.
Här tager Östeerby egor wedh.

1 D.v.s. Över