T5:86-87


(Rubrik:) Öffwer Tiurbo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                  Räntar   Obrukat             
                                                                                  vthsäde   vthsäde 
            Ehnegarn, skattegårdar     3                            
                                                                                                 Obrukat
                                                                                                 åker 
A.        Vthsadhee1 j det norre gierdhet       tuneland     39            6   
B.        Vthsädhee[e] j det södre gierdheet  tunneland   50
                               Summa summarum      tuneland     89            6 obrukat

C.        Höö aff en skarph hårdh walls engh laß             50
            Höö aff gierdeßlindherna till            laß              40
                               Summan                     laß              90

            Till denne by finnes skogh och mulbethee
            ganska ringa, fiskiee watn jntet,
            quarn eller quarnställee jntet.

            Humblegårdar intet.


            Notarum Explicatio                                 
 
1          skatte gården skattar    16 öresland  
            Vthsädhee j norre gierdet               tuneland     19 1/2
            Vthsädhee j södhre gierdet             tuneland     25
            Höö aff heela hemmanet                 tuneland     45

2          skatte gården skattar    8 öresland  
            Vthsädhee j det norre gierdet         tuneland     9 3/4
            Vthsädhee j det södhre gierdet       tuneland     12 1/2
            Höö aff heela hemmanet                 tuneland     22 1/2

3          skatte gården skattar    8                tuneland2    
            Vthsädhee j det norre gierdhet        tuneland     9 3/4
            Vthsädhee j det södhre gierdet       tuneland     12 1/2
            Höö aff heela hemmanet till             tuneland     22 1/2


(Karttext:)

Båhnestad egor mötha
Steen bacha eller skogz bacha full med småå skogh och steen.
Sagåhn
Här möther Söder Hustad egor.
Jgenlagdt
Engh, hörer till Eengarn, jngen godh gräßwext.
Jgenlagd åker
Jgen lagd åker
Jgen lagd.
Jgen lagd.
Jgen lagd.
Jgen lagd.
Engh.
Engh
Leer mylla
Engh täppa
Engh.
Eengarn.
Öde
Jgenlagd.
Engh
Kalffwe tompt
Lindh
Engh
Lindh
Leer mylla
Lindh
Leer mylla
Lindh
Scala ulnarum.

(En svårläst senare blyertsanteckning.)

1 D.v.s. Utsäde
2 Fel för öresland?