T5:88-89


(Rubrik:) Öffwer Tiurbo häradt.        Kumbla sochn


            Notarum Explicatio                                 
 
            Hugla ähr gårdar     2                           
A.        Vthsädhee j gierdhet                       tuneland     20 1/2   
B.        Vthsädhee j gierdhet                       tunnland     18 1/2
C.        Vthsädhee j gierdhet                       tuneland     14 3/4 
D.        Vthsädhee aff gierdet                      tuneland     27 1/2 
E.         Vthsädhee af wreethen                   tuneland     3 1/2 
                               Summa summarum     tuneland     111 3/41

F          ähr en engh som lyder till Hugla, höö <laß>       60
G.        Höö aff en engh till                              laß         20
            Höö aff gierdeßlindherna                     laß         30     
                               Summa summarum         laß         110

1          skatte gården skattar    10 öre  
            Sthsädhee2 j gierdet    A     10 1/4
            Wthsadhee3 j gierdhet B     9 1/4
            Vthsädhee j gierdhet   C     7 3/8    } summan     42 3/8      
            Vthsädhee j gierdet     D     13 3/4   
            Vthsädhe j wreethen   E      2 3/4         
            Höö aff heela hemmanet till                 laß         55

2          skatte gården skattar    10 öresland  
            Vthsädhee i gierdet     A     10 1/4
            Vthsädhee j gierdet     B     9 1/4
            Vthsadhee3 j gierdhet  C     7 3/8   } summan     42 3/8      
            Vthsädhee j gierdhet   D     13 3/4   
            Vthsädhee j wreethen E      2 3/4         
            Hoo4 aff heela hemmanet till               las          55

H.        Beetz haga, doger till åker.

            Till denne by finnes skogh och mulbethe
            ganska ringa, fiskiee watn jntet,
            quarn eller quarnställe jntet.
            Humblegårdar jnga.


            Notarum Explicatio                                 
 
            Ynglinge, skattegårdh  1, skattar 12 öresland                           
H.        Vthsädhee j gierdhet                       tuneland     10   
I.          Vthsädhee i gierdhet                       tuneland     21 1/8
K.        Vthsädhee i gierdet                         tuneland     6 1/2 
L.         Vthsädhee aff wreethen                  tunnland     2 1/4 
E.         Vthsädhee af wreethen                   tuneland     3 1/2 
                               Summan                      tuneland     39 7/8

            Belangandhee skogh och mulbethe,
            fiskiee watn jntet.

M.        Höö aff en toffwigh engh till                 laß         30
N.        Höö aff en lijten engh till [till]                laß         10
            Höö aff gierdeßlindherna                      laß          8
                               Summa                             laß          48
                               Summa                            laß          48

            Och annan tarfwe skogh ganska ringa.
            Quarn eller quarnställee jntet.


(Karttext:)

Här möther Boda egor.
På denne sijdan om gierdeß gården möther Fräbrunna egor j Sahla sochn.
Beetz haga till Hugla.
Här tager Båne stadh engh weedh
Hugla hagar
Igenlagt
Ynglinghe
Här tager Kumbla-Wähßby egor wedh
Leer mylla
Leer mylla
Hugla
Leer mylla
Här tager Norr Hwstadh egor eller engh weed
Leer mylla
Scala ulnarum.

1 Härefter senare blyertskorrigering: 84 3/4
2 Fel för Vthsädhee
3 D.v.s. Utsäde
4 D.v.s.