T5:9


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

1.         Kohleboo ähr crone gård 1, skattar 8 örsland
A.        Vthsädhee i det första gierdet                             tunnland 9 1/2  
B.        Vthsädhee j det andhra gierdet                           tunnland 9
C.        Höö aff en engh som lyder till bemälte Kohlebo  laß          30
            Höö aff gierdeßlinderna                                     laß          8


2.         Wijda ähr gård 1, skattar 12 öresland
D.        Vthsädhee j det första gierdet                            tunnland 20  
E.         Vth sädhee det andhra gierdet                           tunnland 15 1/2
F.         Höö aff en moße walls engh                              tunnland1 12
G.        Höö aff en moßigh engh till                                tunnland1 8
H.        Höö aff en moße walls engh                              tunnland1 10
            Höö aff gierdeß linderna                                    tunnland1 20
I.          Beetz haga, doger till åker och eng.
K.        Beeteß haga, doger till åker och eng.  
            
             Till denne bemelte by finnes
             skogh och mulbethe jntet,
             quarn jngen, fiskiee jntet,
             ey heeller några andhra lägen-
             heether, humblegårdar intet.


(Karttext:)

Kohleboo.
Leer mylla
Swagh iordh
Beetz haga
Wijda
Beetz haga
Swagh iordh
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

Westmanlands län, Ytter Tjurbo härad och Björkesta socken, författad år 1652 af landtmätaren J Åkeson.
<...>ebo afritas med beskrifning till Thoreda en den 11 febr. 1864.

1 Troligen fel för lass