T5:90-91


(Rubrik:) Offwer1 Tiurbo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                 
 
            Båhneståd2, skatt gårdar  2                           
A.        Vthsädhee i södhra gierdhet            tunnland     28   
B.        Vthsädhee j norre gierdhet              tunnland     19 1/2
C.        Vthsädhee j östera gierdhet             tunnland    12 1/2
                               Summan                      tunnland    60

D.        Höö aff en toffwigh engh till                 laß         30
E.         Höö aff engien till                                laß         40
            Höö aff gierdeßlindherna till                 laß         20     
                               Summan                          laß         90

1          skatte gården, skattegård3   14 öresland  
            Vthsädhee j gierdhet   A
            Vthsädhee j gierdet     B              } summa        34
            Vthsädhee j gierdet     C
            Höö aff heela hemmanet till                 laß         52

2          skattegården skattar             10 öresland  
            Vthsädhee i gierdet     A
            Vthsädhee j gierdhet   B              } summa        26
            Vthsädhee i gierdhet   C         
            Höö aff heela hemmanet till                 laß         39


            Norre Hustad, skatte gårdar  2                           
F.        Vthsädhee i det norre gierdet           tunnland     20  
G.        Vthsädhee i södhre gierdet              tunnland     25
                               Summa                        tuneland     45

I.          Höö aff en hårdh walls engh till            laß4        50
K.        Höö aff en engh till                              laß         10
            Höö aff gierdeßlindherna till                 laß         20     
                               Summa                   höö   laß         80


             Till denne byiar finnes skogh,
             mulbethee något lijtet, fiskiee
             något lijtet vthj Sagåhn.
             Qwarnar och humblegårdar jnga.


(Karttext:)

Båhnesta engh möther.
Här tager Hugla engh wedh.
Toffwigh engh
Sågåhn  
Skarp engh.
Lindh
Leer jordh
Bånesta
Leer mylla
Här tager Kumbla Wähßby egor wedh.
Leer mylla
Norr Hwsta
Leer mylla
Lindh
Här möter Söder Hwstad egor.
Här möther Ehngarns engh.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Banesta 3 riksdaler

(Ytterligare några svårlästa senare blyertsanteckningar, mest siffror)

1 D.v.s. Över
2 D.v.s. Bånestad
3 Fel för skattar?
4 laß korrigerat från tuneland i ms som det synes