T5:92


            Notarum Explicatio                                 
 
            Kumbla prästee gårdh, Åhßgården och
            Söder Hustadh liggia till hopa j teegskifte
            j åker och engh med hwar andhra.                         
A.        Vthsädhee j westera gierdet            tuneland                       46  
B.        Vthsädhee i östera gierdet               tuneland                       48
C.        Vthsädhee j wreethen                     tuneland                       3
                               Summa                       tuneland                       97

D.        Höö aff en engh till                              laß                           50
E.         Höö aff en engh till                              laß                           30
            Höö aff en engh till                              laß                           40    
                               Summa                            laß                           120

1.         Präste gården skattar   10 öresland  
            Vthsädhee j gierdet       A
            Vthsädhee i gierdet       B            } summan                        30
            Vthsädhee i gierdet       C
            Vthsädhee aff wreethen F, lyder allena till prästgården        5 1/2 tuneland
            Höö dher sammastädhes                                                     8 laß
            Höö aff en engh som med G noterad lyder till präst gården 20 laß
            Höö aff engies teegarna som lyder till präst gården
            som dhee haffwa till hopa nämbligen                                   42 1/2      
F.         Beetz haga till prästegården, doger till eng.

2.         Åhß gården skattar      8 öresland  
            Vthsädhee i gierdet       A
            Vthsädhee j gierdet       B            } summa                          25
            Vthsädhee j gierdet       C
            Höö aff heela hemm[m]anet                laß                            32 1/2 

3.         Söder Hustadh wester gården   6 öresland  
            Vthsädhee j gierdhet     A
            Vthsädhee i gierdhet     B            } summa                           10 1/2
            Vthsädhee i gierdet       C
            Höö aff heela hemmanet till                                                  27 1/2

4.         Öster gården skattar                  6 öresland  
            Vthsädhee i gierdhet     A
            Vthsädhee i gierdhet     B            } summa                           10 1/2
            Vthsädhee i gierdet       C
            Höö aff heela hemmanet till                 laß                            27 1/2

            Belangande skogh, mulbethee och annan
            tarffwe skogh ganska ringa,
            fiskiee watn jntet. Quarn jngen.
            Humblegårdar jnga.

K.        Vthsädhee aff klåchare jorden alz till hopa,
      {    nämbligen                        tuneland          6 1/2 
Ø.        Höö aff Klocharegården   laß                  6

(Karttext:)

Här tager Norr Hwstadh egor wedh.
Båhne stadh egor möther
Här tager Kumbla Wäßby egor wed
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla                 
Onyttigh backa
Leer mylla
Södre Hwstadh.
Här möther Ehngarns egor[d].
Ååhßgården
Onyttigh skogz bacha.
Engh.
Beethes haga till prästegård
Prästegård
Engh
Kumbla kyrkia, kyrkogård
Engh
Torp.
Klåckarens åker wreether, lydher vndher Klåcharegården
Capelans wreether, lyder vnder Klåcharegården
Engh
På denne sijdan tager Kumbla heeden weedh närmast

(Annan anteckning:)

8 pl