T5:93


(Rubrik:) Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                 
 
            Kiängzboo ähr skatte torp  1,
            skattar       3 öresland, <...> penningar                           
A.        Vthsädhee i det westera gierdhet     tunnland    14  
B.        Vthsädhee j det östera gierdhet       tunnland     14 1/2
                               Summa                        tunnland    28 1/2

C.        Höö aff en engh till                               laß         30
            Höö aff gierdeßlindherna                      laß         4    
                               Summa                             laß         34

            Till detta torp finnes skogh och
            mulbethee något lijtet, fiskiee
            watn jntet.
            Quarn och humblegård jntet.

(Karttext:)

Här tager Kumblawäßby egor wedh.
Kiängzboo.
Leer mylla
Scala ulnarum.