T5:94-95


(Rubrik:) Öffwer Tiurbo häradt        Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                 
 
            Kumbla Wäßby ähr gårdar  3.
A.        Vthsädhee j det första gierdhet           tunneland    83  
B.        Vthsädhee j det andhra gierdhet         tuneland      69
C.        Vthsädhee aff Södher gårdhz torpen  tuneland      7 1/4
D.        Vthsädhee aff dhee 2 torpen som ähre vpp-
            tagnee aff bolbyns engen,                  tuneland      14 3/4 
                               Summan summarum     tunnland      173

E.         Höö aff engen till                                  laß           250
F.         Höö aff en lijten engh till                       laß           10
            Höö aff gierdeßlindherna                      laß            20   
                               Summa                             laß            280

                            Humblegårdar jnga.
            Skogh och mulbethe något lijtet, fiskiee
            watn jntet. Quarn eller quarnställe intet.

(Karttext:)

Här tager Hugla egor wed.
Hest hagee
Deße hagar doga till åker och eng.
Lind
Heest hagee[e]
Leer <jor>dh1
Kumbla Wäszby
Denne twå torp ähre vptagne aff Kumbla Wäßby engen.
Leer my<lla>1
Leer jordh
Här tager Norr Hwstad egor wedh.
Lindh
Engh
Leer mylla
Lindh
Leer mylla
Leer jordh
Här tager Kiängz boo egor weedh
Hafree wreet
Skoigh engh
Haffree täppa
Här tager Söder Hwstadh wedh.
Skogz backa med småå skogh, bergh och dunder steen
Södergårdz torpan
Scala ulnarum.

1 Ordet inte fullt synligt i skarven mellan sidorna