T5:96


(Rubrik:) Kumbla sochn.


            Notarum Explicatio                                 
 
            Bodha ähr en gårdh, skattar  4 öresland         ELLER SKATTE?
A.        Vthsädhee i norre gierdet                   tuneland      14  tunnor  
B.        Vthsädhee i det sodra1 gierdet           tuneland      11 1/2 tunnor  
                               Summa summarum                           25 1/2

C.        Höö aff en hårdh walls engh till              laß           35
            Höö aff gierdeßlindherna till                  laß            16   
                               Summa                             laß            51

            Till denne by finnes skogh och mulbethee
            till nödtörfften, fiskiee wa[n]tn jntet,
            quarn eller quarnställee intett.
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Här tager Hugla egor wedh.
Boda
Täppa
Leer mylla
Scala ulnarum.

1 D.v.s. södra