T5:98-99


(Rubrik:) Öffer Tiurebo heredt.        Tärna sochn.


            Notarum Explicatio                                 
 
A.        Torp, ligger på Tärna egor          2 tunnor
B.        Engen till torpet                    2 laß
C.        Wästers gårdz hagan         i Store Tärna,   fol. 100
D.        Wäster gårdz hagan      }  i Store Tärna,   fol. 100    } Deße hagar doga
E.         Millangårdz hagan            löpa alt under i  fol. 100       både till åker och eng.1
F.        Öster gårdz hagan             åhn                   fol. 100        
G.        Torpett med åker           6 tunnor vtsäde
H.        Enget Lupån                  33 laß
            brukas till bolbyn Öster Tärna

            Schog till Öster Tärna till
            nödtorften.

(Karttext:)

På denne sida möter Torßebo och Nörby sochn.
På denne sida är Enegarn i Kumla sochn, Öfuer Tiurbo heradt och Wästmanneland
Sagåhn.
Scala ulnarum.            

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten.