T5:Påteckning


Wid copierandet af chartorne i denna bok
antecknas de hafwa författade år 1652.1

Reviderad år 1819 af S.P. Nordstedt,
hvarwid de i jordeboken införde numror äro
teknade med ett + under numern.

1 Denna anteckning i blyerts, nästa i bläck