T6:100


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio

A.        Olebo, skattegård    1    4 öre, 8 penningar
B.        Rögning                          20 laß höö
C.        Vtsäde                           6 1/8 tunnor
D.        Vtsäde                           6 tunnor
E.        Vtsäde                            5 tunnor
F.        Vtsäde                            2 1/4 tunnor
G.        Vtsäde                           1 1/2 tunnor
H.        Engett                            30 laß
I.         Wreet  
                         }   Deße wreetar finnas igen
K.       Wreet          fol. 109 och äre signerade med
                              N och O, och disputeras om
           dem, antingen de liggia till Olebo eller
           Lindzbro eller till Wäderhollmen.

           Skog och muulbete tämeligt.
           Fiske intet.
           Qwarn ingen.
           Humblegård        100 stänger

(Karta men ingen text.)