T6:101


(Rubrik:) Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Dijsebo, skattorp    1/4    för
                        1 öres land och 1 ortug1
P.        Vtsäde                            1 1/4 tunnor
B.        Vtsäde                            1 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                            4 tunnor
D.        Höö                                22 laß
            af måße wall.
            Muulbeet och tarfueskog
            efter nöd törften.
            Miööl och sågequarn intet.
            Fiske intet.
            Humblegård                    200 stenger


            Notarum Explicatio

E.         Långasbo, skattegård
            1    2 öre    2 ortugar
F.         Vtsäde       5 tunnor
G.        Vtsäde       7 tunnor
H.        Vtsäde       4 tunnor
I.          Höö           52 laß
            af måßewall.
K.        Rögningen  6 laß
            Vthj sama rög-
            ning hafuer och
            Dijsebo een deel.
            Skog och muulbet
            på andras egor.
            Miööl och sågquarn
            intet.
            Fiske intet.
            Humblegård  100 stänger


            Notarum Explicatio

L.         Klostreett, skattetorp   1 ortug
M.       Vtsäde       2 1/8 tunnor
N.        Höö          20 laß
O.        Vtsäde      2 tunnor
            Såg och miölquarn    0
            Fiske                        0
            Humblegård  50 stenger


(Karttext:)

Backa
Lind
Lind.
Torpz eng i Nora sochn möta.
Biurwala egor möta. 

1 D.v.s. örtug