T6:102-103


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Wäder hollmen, cronegård  1    2 öres land
B.        Gärdett, vtsäde                   7 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                               4 1/2 tunnor
D.        Engett, höö                         44 laß
            Skog och muulbete intet till siälfue byn, vtan
            på andras egor.
            Miööl och sågeqwarn intet.
            Fiske intet.
            Humblegård                       100 stänger


HH.     Råttebo är crone torp         1/2 öres land
E.        Vtsäde                               3 tunnor
F.        Vtsäde                                1/2 tunnor, rögning
G.        Engett, höö                         6 laß
            Detta torp hafuer lika lägenheet med Wäder hollmen
            i skog och beetz mark. Jntett fiske. Jngen quarn.
            Humblegård                       50 stenger


            Notarum Explicatio

H.        Swed enge, skattegård       1    2 1/2 örsland
I.          Vtsäde                                     8 1/2 tunnor
K.        Vtsäde                                     11 tunnor
L.         Qwarn engen                            8 laß höö
M.                                                        28 laß  myrwall
N.                                                        18 laß
            Skog och muulbete till nödtörfften.
            Miöölqwarn är till denna by.
            Sågeqwarn intet. Fiske              0 
            Humblegård                              200 stänger 
            Här vthj denne by är                  1/2 örsland
            Vtiord som hörer till Tolebo.


O.        Tolebo, skattegård             1    2 1/2 örsland
P.         Vtsäde                                     4 1/2 tunnor
Q.        Vtsäde                                     2 3/4 tunnor
R.        Wreetarna                                1 1/2 tunnor  till hopa
S.         Höö                                         22 laß
T.                                                         27 laß
V.        Myreng                                     8 laß
X.        Gräß bo eng                             14 laß, Gräß bo fins fol. 96         
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Sågh och miölquarn                   0 
            Sågeqwarn intet. Fiske              0 
            Humblegård                              200 stenger 
            Fiske                                        0


(Karttext:)

Här möta Biurwala egor.
Gräßbo egor möta.
Här möter Wreeta egor.
Scala ulnarum.