T6:104


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio

A.        Nörr Sellia, skattegård  1    5 öres land
            och ligger i Wåla sochn.
            Cronegård     1    4 öres land    1 ortug och lig-
            ger i Harebo sochn.   
B.        Vtsäde                                10 tunnor
C.        Vtsäde                                6 tunnor
D.        Vtsäde                                8 tunnor
E.         Vtsäde                               8 1/2 tunnor
F.         Höö                                   87 laß
            Skog och muulbet på andras egor.
            Fiske tämmeligitt vti Tämnan.
            Miööl och sågqwarn ingen.
            Humblegårdar i båda gårdarna  300 stänger

            Specialis Explicatio       tunnor   

1          gårdens åhrlige vtsäde        6 1/4
2          gårdens vtsäde                   5 1/4
            1 gården hafuer höö           40 laß
            2 hafuer                             39 laß

(Karttext:)

På denne sida kommer Lindzbro i Wåla sochn.
Här möta Rudu egor i Harebo sochn.