T6:105


(Rubrik:) Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Sättra, skattegård  1,   8 örs land   1/2 ortug
B.        Vtsäde                        10 tunnor
C.        Vtsäde                        3 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                        5 1/4 tunnor
E.         Vtsäde                       7 1/2 tunnor
F.         Höö                           8 laß
G.        Höö                            40 laß
H.        Gunnars bo, höö         30 laß
            Humblegårdar 2 till     1000 stänger
            Miöl och såg quarn intet.
            Fiske intet.    Skog och mulbete till fyllest.

            Denne by hafuer een vt jord
            i Swijn bolsta, fol. 106, om 2 öre,
            hafuer och denne by et e<n>gestyke,
            fol. 109, noteradt littera P, höö 
7 laß

(Karta men ingen text.)