T6:106


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio

A.        Swijnbolsta1                            2 cronegårdar
            Nörregården                           4 öres land
                                                                               } crone
            Söder gården                          4 öres land   
B.        Vtsäde                                    5 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                                    8 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                    15 tunnor
E.         Alle wreetarna som äre med E noterade,
            vtsäde                                    4 tunnor   
F.         Wreetarna med F noterade     4 1/2 tunnor
G.        Engett, höö                             168 laß
            Sättra hafuer här vtiord           2 örs land    Sätra      fins fol. 105
            Brunßbo hafuer här vtiord       5 ortugar     Brunßbo fins fol. 113
            Juwanßbo, vtiord                    1 ortug        Jugansbo fins fol. 132

            Humblegård till Nörr gården    400 stänger
            Till Söder gården humblegård  400 stänger
            Tarfueskog till fyllest. Fiske         0
            Mulbet tämelig god. Quarnar       0

(Karttext:)

På denne sida är Präste gårdz åker.
Haga
Haga
Scala ulnarum.    
1 Härefter utplånat skattegård