T6:107


(Rubrik:) Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Wäster Hårshog, skattegård 1,  4 öres land
B.        Vtsäde                                    3 1/8 tunnor
C.        Vtsäde                                    3 tunnor
D.        Vtsäde                                    4 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                                   5 1/4 tunnor  
F.         By engen, höö                        70 laß
G.         Rögningen                              8 laß
H.         Wäster Hårshogz eng             16 laß
I.          Öster Hårshogz eng                14 laß
K.         Vtsäde                                   1/2 tunnor  vti enget N
L.         Qwarn till Öster Hårshog.
M.        Qwarn till Wäster Hårßhogh.
             Alle handa tarfueskog till öfuerflödh.
             Fiske intet. Godh muulbeet.
             Humblegård till                      400 stänger
N.         Enget, räntar höö                   17 laß

(Karta men ingen text.)