T6:108


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Horß skog, skattegård 1,  5 öre
B.        Vtsäde                              8 tunnor
C.        Vtsäde                              5 tunnor
D.        Vtsäde                              6 tunnor
E.         Vtsäde                              7 tunnor
F.         Vtsäde                              3/4 tunnor     
G.         By engen, höö                  112 laß
H.         Biörn engett                      3 laß
I.          Beetz haga
                               } doga till eng
K.        Beetz haga
            Alllehanda tarfueskog tillfyllest.
            Fiske intet. Godh muulbeet.
            Miölquarn, hööst och wåår,
            fins fol. 106 vti littera L.          VERKAR EJ STÄMMA

            Sågqwarn ingen.
            Humblegård      400 stänger
            Till denne by finnes engiar fol. 98, noterade
            littera E, F, G, H, I, ränta alle tillhopa  höö  29 laß
            Denne by hafuer och een eng fol. 107, noteradt
            littera I, räntar höö                                     14 laß         

(Karta men ingen text.)