T6:109


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Lindzbro, skattegård 1,  10 öre
B.        Vtsäde                      6 tunnor
C.        Vtsäde                      4 tunnor
D.        Vtsäde                      5 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                     8 1/4 tunnor
F.         Wreeten                   2 tunnor     
G.         Fallstigen, höö         66 laß
H.         Källengen                16 laß
I.          Wäster engen           15 laß
K.        Söder engen             15 laß
L.         Lindzbro muren        21 laß
M.        Röör engett              6 laß
N.        Wreeten, vtsäde       1 3/4 tunnor
O.        Wreeten, vtsäde       1 tunnor

            Skog till nödtörfften af alle-
            handa tarfueskog.

            Fiske gott vthj Tämnan.
            Godh muulbeet, fins och miölquarn.
            Sågequarn                0
            Humblegård        500 stenger

P.         Engestyket, hörer till Sätra, höö 7 laß,
            Sätra fins fol. 105.

(Karttext:)

På denne sida äre Olebo åker och eng.
Tämnan lacus.
Detta enges styket P ligger till Sätra.
Haga.
På denne sida möta Nörr Sällia egor.