T6:110


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Hemmingzbo, skatte gårdar     2
            Nörr gården              4 öre    4 penningar
            Söder gården            4 öre    och en
           
vtiord som ligger teegskiffte med Fugelsta
            <.>1 öre  20 penningar           
B.        Vtsäde                      9 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                      9 tunnor
D.        Vtsäde                      2 3/16 tunnor
E.         Vtsäde                     16 tunnor
F.         Vtsäde                     2 tunnor
G.        Vtsäde                      3/4 tunnor
H.        Wäster enget, höö     30 laß
I.          Denne teeg ligger widh Hugla eng på
            andra sidan åhn och lyder till Hemmingzbo.
            Höö till                     21 laß
K.        Lille engen, bärande  42 laß
            Den afprikade tegen i lille engen lyder till
            Smeß bo och Mångz bo.    Mångz bo fins fol. 115.
            Humblegårdar till Södergården  3 stycken, 400 stänger tillhopa
            Till Nörrgården                         2 stycken, 300 stänger tillhopa

            Till Söder gården fins een eng fol. 119,
            noteradt littera N, räntar höö    20 laß
            Till Nörrgården fins och en eng fol. 119,
            noteradt littera K, räntar höö    18 laß
            Till Söder gården lyder enget I, fol. 119,  18 laß
            Alla teegarna med L noterade, fol. 119,
            lyda till Söder gården, ränta      24 laß
            Muulbeete och tarfueskog till nödtorften.
            Medellmåtigt fiske.
            Mölquarn som går hööst och wåhr.
            Sågequarn                                0

            L. Lille engen, räntar höö          7 laß,
            hörer till Smedzbo och Mångzbo tillhopa.

            Vti denne by fins een vtjord som hörer till
            Mångzbo.

            Specialis Explicatio    tunnor   höö

1.         Gårdens åhrlige vtsäde     6           29
2.         Vtsäde                            5 19/32   24
3.         Vtsäde på vtjorden          8 1/8      40

(Karttext:)

Gästebo egor emot.
Här möter Korbo.
Lind
Lind
Mångzbo egor möta.
Lind.                     
1 Siffran går inte att se p.g.a. skada i papperet