T6:112


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio

A.        Bärby, skattegårdar   2. Nörre gården   5 öre hema
            i byn och vtiord i Fugelsta  1 örs land, fol. 119.     
            Söder gården            4 örs land och hafuer lijka
           
mykitt med Nörr gården både i åker och eng.
B.        Vtsäde                      8 tunnor
C.        Vtsäde                      6 tunnor
D.        Vtsäde                      7 3/4 tunnor
E.         Vtsäde                     2 tunnor
F.         Sille myran               10 laß, hörer halfpar-      Bukarby
            ten till Bukarby och halfparten till Gästebo.      fins fol.
G.        Hem engen, bärande hård wall  42 laß            125.
H.        Enget                                         3 laß

            Skog
            Fiske        } till nödtorfften
            Muulbeet
            Qwarn som gåår höst och wår.

            Humblegårdar           2

I.          Huuß tompt till vtiorden.  
            Nörre gårdens humblegård är
            till                    500 stenger
            Söder gårdens humblegård är
            till                    400 stenge


            Specialis Explicatio      tunnor      laß

1          gården vtsår åhrligen           6 1/2         24
2          gården vtsår                        5 3/8         21


(Karttext:)

På denne sida möter Korbo åker.
Swijna åker möter.
Fugelsta åker möter.
Fugelsta eng möter.
Tämnan lacus.
Scala ulnarum.