T6:113


(Rubrik:) Wala1 sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Lagebo, skattegård           1 om 5 öre  4 penningar
B.        Vtsäde, Lagebo wreeten   4 tunnor, hörer till prästebolet
C.        Vtsäde                             8 tunnor
D.        Vtsäde                             10 tunnor
E.         Vtsäde                             2 1/4 tunnor
N.        Heem engen till Lagebo   12 laß
M.       Jåpzbo engen                    9 laß         Borgen fins
                                                                     fol. 124
F.         Jåpzbo åker, vthi huilket hörer till Borgen tred-
            iungen emot Brunsbo, vtsäde  6 tunnor


+A.      Brunsbo, skattegård         1     7 öre  2 ortugar
G.        Vtsäde                             10 tunnor
H.        Vtsäde                             4 tunnor
I.          Vtsäde                             1 3/4 tunnor
K.        Vtsäde                             8 1/2 tunnor
L.         Nörr engen till Brunsbo, tofuug,
            höö till                              40 laß

            
            Till begge byarna är elak mul-
            bet, ingen synnerlig skog och intet
            fiske. Såge och miölquarn     0
            Till Brunßbo fins vtjord vti Swijnbolsta
            fol. 106, som är 1 1/2 öres land.

            En rögning fins fol. 114 söm2
            hörer till Brunßbo, noterat
            littera H, räntar    24 laß

            Vti Borgen fol. 124 ligger een
            eng, kallas Söderengen, der
            vti hafuer Brunßbo en teeg,
            noterat littera Q, räntar  36 laß

            Lagebo hafuer i Bukarby, fol. 125,
            vtjord 2 öre och 4 penningar både i
            åker och eng.


(Karttext:)

På denne sida möter Hålberg eng 
På denne sida möter Jugansbo egor.
På denne sidan möter Gästebo eng och åker.
På denne sida tager Helganbo åker emot.        
1 D.v.s. Våla
2 D.v.s. som