T6:114


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wala1 sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Hugla, skattegårdar          2
            Nörrgården är              5 öre    4 penningar
            med vtiorden i Åby.
            Södergården                4 öre    4 penningar         Här i byn hafuer denna    
            med vtiorden i Åby, huilken är  1 ortug                  gårdh        3 öre och 20 peningar
B.        Gärdett, vtsäde             6 tunnor                           Linden vti gärdet B räntar   2 laß,
C.        Vtsäde                         8 tunnor                           duger till åker.
D.        Vtsäde                         7 tunnor                           Linden vti gärdet D räntar   3 laß,
E.         Vtsäde                         10 tunnor                        doger och till åker. 
F.         Haga till Södergården, höö 2 laß
G.         Rögningarna äre alle till hopa              140 laß
H.         Rögning till Brunsbo, tofuug, fol. 113  24 laß
I.          Rögning till Hellianbo, fol. 124            22 laß
K.        Rögning till Nörrgården i Huglo           22 laß
                                                                                      } tofuug
L.         Rögning till Borgen, fol. 124               18 laß
M.        Rögning till Södergården i Huglo        18 laß
N.        Rögning till Wästergården i Mångzbo  18 laß
O.        Rögning till Östergården i Mångzbo     18 laß
            Skog och muulbet till nödtorftten.
            Fiske något vti Tämnen
            Såg och miölquarn                              0
            Humblegård till huardera        500 stenge


            Notarum Explicatio
                   specialis                     tunnor    höö
                                                            
1          gården hafuer åhrligit vtsäde      8 3/4        22
2          gården hafuer                           6 3/4        18
            Hagan F till Södergården, höö                  2
            Af lindarna B, D hafuer Nörre
            gården höö                                               3
            och Söder gården                                     2


(Karttext:)

Igen lagt
Igen lagt                                           
1 D.v.s. Våla