T6:115


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Mångz bo, skattegårdar          2
            Wäster gården                       4 örs land
            Öster gården                          6 öre   
B.        Vtsäde                                   1 5/8 tunnor   
C.        Vtsäde                                   2 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                   3 1/8 tunnor
E.         Vtsäde                                   6 1/2 tunnor
F.         Vtsäde                                   2 1/4 tunnor
G.        Vtsäde                                   5/8 tunnor
H.        Vtsäde                                   11 tunnor
I.          Vtsäde                                   5 tunnor
            Och är vtjord belägen vthj Hemmingzbo
            gärden och höra till Mångzbo.
K.        Vthj wreeten K hafuer Wästergården
            tuå deelar och Östergården trediung.
            Vtsäde                                   1 tunna
L.         Siö engen                               28 laß
M.        Tegarna                                 14 laß
N.        Bastholmen, rögning till Östergården  4 laß,
            tofuug.

            Denne by hafuer eng vti
            Hemmingzbo fol. 110 vti
            teegen L med Smedzbo, räntar 7 laß
            tillhopa.
            O. Enget räntar höö    4 laß
            Till denne by fins en eng fol. 124 som kallaß Petebo och
            ligger tee<g>skiftes med Helganbo och Borgen    81 laß

            Skog och muulbet till nödtorften.
            Sågh och miölquarn        0
            Humblegård till Wäster gården
                                       400 stenger
            Till Östergården   500 stenger
            Gott fiske vti Tämnan.

            Mångzbo hafuer jord i Helganbo,
            teegskiftes både i åker och eng,
            fol. 124.
            Till denne by finnas och 2 rögningz
            engiar fol. 114, noterade N, O, ränta  36 tillhopa.
            En till Wästergården, noterat littera N, räntar          18 laß
            Den andra till Östergården, noterat littera O, räntar 18 laß

            Specialis Explicatio             tunnor   laß

1          är Wäster gården, åhrligt vtsäde  6 1/2     22 
2          är Öster gården, vtsäde               8 5/8     28        


(Karttext:)

Humblegårdar
Igenlagd åker
Deße signa NB höra tillsaman och skole ihop fogas.
Scala ulnarum.