T6:116


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Berg, skattegårdar       2, Nörr gården   3 öre  2 ortugar,
            Söder gården är           3 örs land    8 penningar
B.        Vtsäde                                   5 3/4 tunnor   
C.        Vtsäde                                   7 tunnor
D.        Vtsäde                                   2 1/8 tunnor
E.         Vtsäde                                   8 tunnor
F.         Vtsäde                                   11 3/4 tunnor
G.        Vtsäde                                   1 1/4 tunnor
H.        Vtsäde                                   1 1/4 tunnor
I.          Vtsäde                                   2 5/8 tunnor
K.        Vtsäde                                   1 1/2 tunnor
L.         Lång wreetz eng, höö             24 laß        röödh
M.        Backa eng                             14 laß        måßa
N.        Bree engen till Berg                16 laß
O.        Kiällwast engen                      40 laß  till Berg
P.         Backa eng                              4 laß 
            Timber och all annor tarfueskog till nödtörften.
            Humblegardar till både gårdarna    1000 stänger

            Till denne by ligger een beetz haga
            fol. 111, huilken kallaß Hollm Rudun,
            kan goras1 eng vtaf.
            Sågh och miölquarn            0
            Fiske                                  0

            Till Berg fins een eng fol. 117,
            huilken heeter Mångz engen och
            är noterat littera F och lyder till
            Södergården, räntar    14 laß.
            Fins och een eng fol. 117 som kallaß
            Wäster teegen Sillebors och lyder
            till Söder gården tuå deelar och
            Nörre gården i Ginka tree delar.
            Heela teegen är           12 laß

           Specialis Explicatio                   tunnor  höö 

1          gården i Berg hafuer åhrligit vtsäde     10 3/8   54
2          gården hafuer åhrligt vtsäde                10 1/4   42


            Notarum Explicatio

A.        Backa, skattegård          1,   3 öresland
B.        Vtsäde                           5 1/2 tunnor   
C.        Vtsäde                           7 tunnor
D.        Vtsäde                           3 3/4 tunnor
E.         Vtsäde                          1 1/8 tunnor
F.         Humblemyran, höö        4 laß 
G.                                             14 laß
H.                                             2 laß
I.          Åmyra, ligger till Berg    16 laß
            Timber och all annan tarfueskog
            till fyllest.
            Fiske intet. Sågh och miölquarn  0
            Humblegård till              400 stänger


(Karttext:)

Scala ulnarum. 

(Senare blyertsanteckningar:)

Westmanneland     8 pl
af Johan Åkeson 1652.   
1 D.v.s. göras