T6:117


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio

A.        Gåwastebo, skattegård       1
            och är                          5 öre
B.        Vtsäde                         3 1/4 tunnor   
C.        Vtsäde                         6 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                         9 tunnor
E.         Myr eng till Gåwastebo,
            höö                              70 laß
F.         Myr eng , hörer till Söder-
            gården i Berg               14 laß   }   fol. 116
G.        Myr eng                       8 laß          Mångz engen 
            och hörer till Wästra Sällia             fol. 121
H.        Öster teegen Silleboos ega             fol. 143 fins Offerbo  
            de i Offerbo och Södergården
            i Ginka hwar sin halfpart
            och räntar höö              10 laß
I.          Wäster tegen Sillebos eger
            Södergården i Berg tuå de-
            lar och Nörrgården i Ginka
            tree delar, heela tegen är
                                                12 laß
            Timberskog, mullbete till
            fyllest.
            Qwarn och fiske intet.
            Humblegård        300 stenger         

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Andra, senare anteckningar:)

Forfattad år 1652 af Johan Åkesson
6 plr