T6:119


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Fugelsta, skattegårdar             2
            Nörre gården                         5 öre  20 penningar    
            Söder gården                         5 öre  1 ortugar       
B.        Vtsäde                                   10 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                   3 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                   6 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                                   8 1/2 tunnor
F.         Vtsäde                                   7 3/4 tunnor
G.        By engen, huilken är af hårdwall och
            tofuug, doch bärande              84 laß
H.        Hela enget med alle vtmärkte tegarna är
            höö                                        160 laß
K         hörer till Hemmingzbo till Nörrgården och
            är höö                                    18 laß
I.          Till Södergården i Hämingzbo 18 laß
L.         Tegarna lyda till Hemingzbo, Södergården   24 laß
P.         Alle tegar med P noterade höra till Nör-
            gården i Bärby fol 112, ränta 16 laß alle till hopa
M.       Vtsäde                                    2 1/4 tunnor

N.        Rögning till Södergården i
            Hemmingzbo, tämelig bärande,
            höö                              20 laß

            Hämingz bo fines igen fol. 110.
            Skogh till alla nödtorfter.
            Muulbet och fiske gott.
            Skogh och miölquarn    0
            Humblegård till Nörr gården  500 stänger
            Humblegård till Södergården 400 stänger      


            Vti denne by är een vtjord som ligger1 till Hämmingzbo,
            huilken är 4 öre och 20 penningar, och lyder denne vtjord till Söder
            gården i Hemmingzbo.
            Bärby hafuer och en vtjord i denne by    1 öre, fol. 112, och ligger
            denne vtjord till den Nörre gården i Bärby.

            Specialis Explicatio         tunnor  höö  

1          gården hafuer åhrligitt vtsäde   10 1/4   99
2          gården hafuer vtsäde               9 1/4     85


(Karttext:)

Scala ulnarum.
Bärby möter.
Steen backa.
Smeßbo tager emott.
Åby murarna möta
Lacus Temnan.  
1 Härefter två utplånade ord