T6:120


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Vplanda, skattegårdar            2
            Nörre gården är 4 örsland 1 ortug            Etinga fins fol. 145.
            till Bolbyn. Men vthi Etinga
            hafuer han    2 öresland  13 penningar  
            vtjord.
            Söder gården är   6 öre  20 penningar
B.        Vtsäde                 14 tunnor
C.        Vtsäde                 11 tunnor
D.        Vtsäde                 17 tunnor
E.         Vtsäde                11 tunnor
F.         By engen, höö     22 laß
            Muulbeete, alle handa tarfue-
            skog effter nöd törfften.
            Qwarn och fiske watn till
            nödtorften.
            Humblegårdar till hela byn
                                       4000 stänger

            Explicatio Specialis  tunnor  höö  

1          gården, åhrligt vtsäde     10 1/2    8
2          gården, vtsäde               16         14

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

7 plr