T6:121


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Wäster Sällia, skattegårda<r>        2
            Den ene                6 örs land med vtjorden
            Den andra             5 örs land   
B.        Vtsäde                  3 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                  3 5/8 tunnor
D.        Vtsäde                  5 7/8 tunnor
E.         Vtsäde                  7 1/2 tunnor
F.         Vtsäde                  5 tunnor
G.        Vtsäde                  2 1/2 tunnor
H.        Vtsäde                  6 1/2 tunnor
I.          Vtsäde                  2 1/4 tunnor
K.        Vtsäde                  1 tunnor
L.         Marbecken, höö   6 laß
M.       Wigille myran         5 laß
N.                                     7 laß
O.        By engen               51 laß
P.        Qwarn myran         9 laß
Q.        Åkerby eng           4 laß        Åkerby fins fol. 145
            Till denna by är alle handa tarfue-
            skog till nöd törften. Godh muu<l>beet
            Sågh och miölqwarn intet.
            Humblegårdar       4000 stänger
            Fiske vthj allmänningen.
            Till denne by fins en eng fol. 117 vti
            Gowastebo engen som kallas Mångz-
            engen, noterat littera G, räntar  8 laß  

            Explicatio Specialis  tunnor  höö  

1          gårdens åhrlige vtsäde    10        46
2          gårdens vtsäde               8 1/2     40

(Karttext:)

Skog och berg.
Scala ulnarum.